Montage instructies

Montage instructies

De montage instructies van zonwering producten, rolluiken, veranda's, garagedeuren en raamdecoratie zijn downloadbaar onder het desbetreffende product.

Montagehandleiding rolluiken

Benodigd gereedschap:
Klopboormachine met steenboor 6 mm
Kruiskopschroevendraaier
Duimstok
Potlood
Metaalboor 5-10 mm
Steenboor 6 mm
Waterpas
Workmate
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming

Haal het rolluik uit de verpakking. Haal het plakfolie van het rolluik af. Controleer of het kozijn of de gevel vlak is. 

Montage van het rolluik

Bepaal of het rolluik in of op de dag geplaatst wordt:

Plaatsing in de dag

Bij montage in de dag worden de geleiders tussen de stenen op het kozijn geplaatst.
Voor u gaat boren moet u er rekening me houden dat u ± 10 cm vanaf de bovenzijde van de zijgeleider niet boort (i.v.m. pootje van de kapsteun). Boor de gaten in de geleiders m.b.v. een metaalboor van 5 mm door en door (zie tekening). Boor de voorzijde van de zijgeleider m.b.v. metaalboor 10mm.
Plaats de kast en de zijgeleiders op het kozijn. De bevestigingsgaten gaan door de gesloten kamer van de geleider.

Plaatsing op de dag

Bij montage op de dag worden zowel  de kast als de geleiders op de muur geplaatst. Voor u gaat boren moet u er rekening mee
houden dat u ± 10 cm vanaf de bovenzijde van de zijgeleider niet boort (i.v.m. pootje van de kapsteun). 
Teken de boorgaten af op de hele steen, niet in de voeg. Boor de gaten in de geleiders m.b.v. metaalboor 5 mm door en door(zie tekening). Boor de voorzijde van de zijgeleider m.b.v. metaalboor 10 mm. Plaats de zijgeleiders op de muur en teken de geboorde gaten af op de stenen. Boor nu de gaten m.b.v. steenboor 6 mm.

Binnenbediening voorbereiden

Bepaal de plaats van het doorvoergat midden boven de geleider voor de binnenbediening. Boor met een 10 mm boor van buiten naar
binnen(kabel). Boor nu het doorvoergat zowel  van binnen als buiten op met een 20 mm boor(bandbediening). Maak het boorgat goed
schoon en plaats aan de buitenzijde de witte PVC doorvoer met gleuf (bandbediening).

Plaatsen van de rolluikkast

Steek de zijgeleiders over de pootjes van de kapsteunen. Zie tekening. Houd het rolluik tegen de muur en voer het band of snoer door het geboorde doorvoergat naar binnen. Controleer of het band/stroomsnoer niet gedraaid door het gat naar binnen komt. Schroef  nu het complete rolluik vast aan de gevel of het kozijn. Controleer of het rolluik waterpas bevestigd is. Plaats de afdekkapjes op de geboorde schroefgaten van de geleiders.
Rolluiken breder dan 200 cm kunt u vastzetten door de kast via de achterwand vast te schroeven. Dit doet u door de voorkap eraf te halen, pantser geheel laten zakken, en dan de kast door de achterwand vast te zetten.
Tip Kit de bovenzijde van het rolluik af i.v.m. lekkage van de bandopwinder. Voor het lichtdicht afwerken van uw rolluik kunt u de achterzijde van de geleiders en rolluikkast beplakken met tochtband.
LET OP!   Indien rolluik schuin vervoerd of gehouden is, dan kan het zijn dat de lamellen/pantser/rol verschoven zijn. Voordat u het pantser/rol naar beneden laat lopen goed opletten dat het pantser/rol niet vast loopt. Hoe te controleren? Ga bij het rolluik staan de eerste keer en laat hem naar beneden lopen. Mocht het pantser/rol vastlopen meteen stoppen en de pantser/rol centreren in de geleiders. Dit is een éénmalige actie.

Bevestigen van de bandopwinder

Haal het band door het PVC geleidewieltje en zet het vast op de binnenmuur. Plaats de bandopwinder op gewenste
hoogte. Klap de bandopwinder open, laat het rolluik zakken en haak het band vast in de bandopwinder (A). Druk het
vergrendelslipje in zodat er spanning op de bandopwinder ontstaat (B).

Aansluiten elektrisch

Het rolluik is in- en uitgaand afgesteld. Somfy Ilmo motoren stellen zichzelf af.
Opmerkingen
Voor het bedienen van buismotoren maak uitsluitend gebruik van de hiervoor in de branche ontworpen schakelaars.
Plaats in geen geval 2 motoren op 1 schakelaar. De door geweld en/ of foutieve bekabeling ontstane schade of
gevolgschade valt niet onder garantie. Reparaties aan de motor of aan de aansluitkabel dienen uitsluitend door een
Somfy geautoriseerd reparatiewerkplaats uitgevoerd te worden.
Aansluitschema wandgeschakelde motorLET OP!
Als het rolluik te vaak in en uit is gegaan (dan wordt de motor te warm) dan treed de thermische beveiliging in werking. Dit duurt ± 30 minuten.
Daarna kunt u het rolluik gewoon weer gebruiken.